Turystyka na obszarach chronionych

Artykuł napisany przez mather1. Umieszczony w kategorii Wypoczynek i turystyka | 331 Wyświetleń

GD Star Rating
loading...

parkiNajbardziej atrakcyjnymi terenami, na których uprawiać można szeroko rozumianą ekoturystykę, są obszary o najwyższych zasobach i walorach przyrodniczych oraz kulturowych, które najczęściej podlegają już ochronie prawnej. Turystyka na obszarach chronionych to spore wyzwanie – zarówno dla dyrektorów parków narodowych, parków krajobrazowych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, jak i dla samych turystów. Warunki postępowania (w tym również ruchu turystycznego) na obszarach objętych ochroną, reguluje ustawa o ochronie przyrody z 1991 roku. To właśnie ta ustawa określa rodzaje obszarów i formy ochrony przyrody, występujące w Polsce.

Są to:

- parki narodowe, które obejmują najcenniejsze obszary, wyróżniające się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi oraz wychowawczymi.

Powierzchnia parku narodowego nie może być mniejsza niż 1000 ha. Na obszarze parku narodowego ochronie podlega całość przyrody oraz krajobrazu. Na takim terenie pierwszeństwo mają te wszystkie działania, które są związane z ochroną przyrody. Część parku narodowego może zostać wydzielona jako rezerwat ścisły, na którym niedozwolone są jakiekolwiek prace o charakterze gospodarczym,

-rezerwaty przyrody to obszary, które obejmują ekosystemy zachowane w stanie naturalnym. Ochronie podlegają tam określone gatunki roślin i zwierząt bądź tez elementy przyrody nieożywionej (np. skały lub skupiska skał),

-parki krajobrazowe, czyli obszary, gdzie ochronie podlega przede wszystkim miejscowy krajobraz,

-obszary chronionego krajobrazu, które obejmują wyróżniające się pod względem krajobrazowym tereny o różnych typach ekosystemów,

Oprócz wymienionych powyżej form ochrony przyrody, w Polsce spotkać możemy się również z ochroną gatunkową roślin i zwierząt, która ma na celu zabezpieczenie dziko występujących roślin oraz zwierząt. Spotkać możemy się również z licznymi przykładami „ochrony indywidualnej”, polegającej na ustanawianiu pomników przyrody (skały, niezwykle ważne drzewa), stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo – krajobrazowe.

Wszystkie rodzaje wymienionych w ustawie obszarów chronionych (z wyjątkiem rezerwatów ścisłych) są dostępne dla turystów. Jest jedna rzecz, która wyróżnia te tereny od innych miejsc udostępnianych turystom – należy tutaj przestrzegać określonych zasad. Zasady te dotyczą przede wszystkim zachowania się samych turystów. Im ściślejsza ochrona panuje na danym obszarze, tym bardziej rygorystyczne są obowiązujące na jego terenie przepisy. Najczęściej stawianym turystom warunkiem jest obowiązek poruszania się po wyznaczonych trasach i całkowity zakaz schodzenia ze szlaków. Wiele zakazów wprowadzono na terenach wchodzących w skład parków narodowych.

Są to przede wszystkim:
-zakaz niszczenia oraz pozyskiwania wszelkich składników przyrody,
-ograniczenie poruszania się po terenie parku do godzin dziennych,
-nakaz poruszania się tylko i wyłącznie po oznakowanych trasach,
-zakaz hałasowania i śmiecenia,
-zakaz biwakowania i rozpalania ognisk.

W niektórych, najczęściej odwiedzanych i najbardziej zatłoczonych parkach narodowych, wprowadza się próby regulowania ruchu turystycznego.

 

Ocena artykułu 10.0 na 10 na podstawie 1 głosowań

Tagi: , ,


Zobacz również:


Skomentuj artykuł

Musisz być zalogowany aby dodać opinie o tym artykule